Słów kilka o naszym przedszkolu

Mamy wspólny cel - dobro dzieci. Dlatego w ramach czesnego oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Starannie chronimy prywatność naszych podopiecznych. Pełna galeria zdjęć dostępna jest tylko dla rodziców w Strefie rodzica chronionej hasłem A dbając o wygodę rodziców oferujemy stałą opiekę psychologa, logopedy a w szególnych sutuacjach zapewniamy transport dziecka z lub do przedszkola.

Nasze przedszkole mieście się przy ul.Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli. Na 208 m2 mieszczą się trzy sale z oddzielnymi sanitariatami, szatnia dla naszych przedszkolaków, gabinet psychologiczno – logopedyczny, kuchnia i inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszym przedszkolu przedszkolaki, czuły się jak w domu i mogły skupić się na nauce poprzez mądrą zabawę. Wchodząc do sali przedszkolnej odnosi się wrażenie jakby się było w pokoiku dziecięcym, a nie w placówce edukacyjnej.

W naszych pomieszczeniach użyliśmy stonowanych kolorów, takich które nie rozpraszają uwagi. Wybierając zabawki i pomoce edukacyjne postawiliśmy na jakość i bezpieczeństwo materiałów z jakich zostały zrobione. Królują u nas zabawki drewniane, rozwijające kreatywność i myślenie dziecka.

Posiłki do naszego przedszkola dostarcza firma „Wytwórnia smaku” z Turbi, która spełnia wszelkie wymogi związane z żywieniem dzieci. Posiłki są przygotowywane z produktów wysokiej jakości pod okiem dietetyka. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10zł. W tej cenie jest: śniadanie (3zł), obiad (5,50zł), podwieczorek (1,50zł).

Jeśli dziecko wymaga specjalnej diety „Wytwórnia smaku” jest w stanie taką dla niego przygotowywać.

Zakres usług przedszkola obejmuje:
 • Codzienną opiekę wykwalifikowanej, doświadczonej i wyjątkowo zaangażowanej kadry.
 • Realizację podstawy programowej z wykorzystanie innowacyjnego programu wychowanie przedszkolnego „Dar Zabawy” opartego o pedagogikę F. Froebla.
 • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
  Małe grupy przedszkolne (maksymalnie 12-16 dzieci w grupie) i indywidualne podejście do każdego dziecka
 • Nowocześnie urządzone, bezpieczne i przestronne sale przedszkolne
 • Stałą opiekę psychologa oraz logopedy nad naszymi przedszkolakami.
 • Dodatkowe możliwości konsultacji dla rodziców z psychologiem i logopedą.
 • Warsztaty pedagogiczne dla rodziców wspierające w wychowaniu dziecka
 • Zaopatrywanie dziecka we wszelkie potrzebne materiały programowe (zadbamy o wygodę rodziców).
 • Zdrowe posiłki przygotowywane pod okiem dietetyka.
 • Wycieczki dla dzieci oraz spotkania z interesującymi gośćmi.
 • Piknik rodzinny w ramach podsumowania roku, na który zapraszamy rodziców naszych przedszkolaków.
 • Pomoc w znalezieniu opiekunki, gdyby pobyt dziecka w przedszkolu był przez pewien czas niemożliwy.
 • Ogrodzony, bezpieczny ogród przedszkolny - jedyny taki w naszym regionie naturalny plac zabaw
 • Comiesięczną korespondencję e-mailową z planem pracy dla grupy dziecka oraz podsumowaniem pracy z poprzedniego miesiąca.
 • Usługę moto–mama, czyli transport dziecka do lub z przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice nie mogą go zapewnić
Zajęcia dodatkowe oferowane w ramach czesnego:
 • Angielski (codziennie)
 • Rytmika
 • Zajęcia z logopedą dla dzieci które będą tego potrzebować
 • Opowieści Biblijne (dla chętnych)
 • Warsztaty kulinarne
 • zajęcia z Lego Education 
 • Zbiórki przedszkolnej gromady zuchowej
 • Organizacja urodzin dla każdego dziecka
Najlepsza oferta zajęć dodatkowych w mieście:

Oferujemy m.in.

 • Lego Robotykę
 • Balet
 • Kuchcikowo (zajęcia kulinarne)
 • Zumba kids
 • "Wyginam śmiało ciało" Gimnastyka korekcyjna
 • "Mali Artyści" Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki
 • Zajęcia Akademii Twórczego Rozwoju "Bystrzak"
 • "O kroczek do przodu" - autorski program adaptacyjny dla dzieci poniżej 3 roku zycia

W ofercie mamy również bogatą ofertę zajęć terapeutycznych:

 • Trening Umiejętności SPołecznych
 • Dogoterapię
 • Logorytmikę
 • Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W. Scherborn
 • Terapię ręki
 • Terapię Pedagogiczną
 • Terapię psychologiczną
 • Zajęcia terapeutyczne z fizjoterapętą
 • Zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Ponadto cykliczne inicjatywy (raz w miesiącu):

 • Muzyka dla Smyka (umuzykalniające warsztaty dla przedszkolaków, małych dzieci i kobiet w ciąży)
 • Kuchcikowo z Mamą i Tatą
 • Nauczycielskie inspiracje - cykliczne szkolenia dla nauczycieli
Opłaty:
 • Nasze przedszkole oferuje trzy pakiety cenowe w ramach pięciu pakietów godzinowych:
  Opłata za 10,5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 400zł Opłata za 6 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 320zł Opłata za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 300zł

 • Stałe opłaty jednorazowe:
  Wpisowe – 300zł (raz na rok szkolny, płatne do września) Wyprawka – 150 zł (raz na rok szkolny, płatne we wrześniu)

Dzieci z orzeczeniami:
Nasze przedszkole jest otwarte na dzieci z orzeczeniami, mające specjalne potrzeby edukacyjne. Takie dzieci mogą korzystać z przedszkola bezpłatnie. Dzieciom z orzeczeniami oprócz podstawowej oferty przedszkola dostępnej dla wszystkich oferujemy również indywidualny program terapeutyczny zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.
Nasze przedszkole jako pierwsze i jedyne na Podkarpaciu jest przedszkolem freblowskim, co oznacza, że realizuje program wychowania przedszkolnego "Dar Zabawy" oparty o pedagogikę F.Froebla. Autorką tego programu jest dr Barbara Bilewicz - Kuźnia, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie.

 

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla i szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.
Niezwykle ważne jest zorganizowanie przy współudziale dzieci przestrzeni zabawy, stworzenie specjalnych miejsc do zabaw tzw. kącików do zabaw tematycznych. Dlatego w naszym przedszkolu przestrzeń sali przedszkolnej jest podzielona na kąciki tematyczne: darów, twórczych prac ręcznych, badawczy i gospodarczy.

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest organizacja dnia. Dzieci rozpoczynają dzień w tak zwanym porannym kole, po czym dalsza część zajęć odbywa się w czterech grupach zabawowo – zadaniowych. Ten podział na grupy pozwala nauczycielowi jeszcze bardziej indywidualnie podejść do każdego dziecka.

Inne programy oraz metody pracy stosowane w naszym przedszkolu to:

Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska) – metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze czy też improwizacji. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

Metoda Ruchu Rozwijającego (W. Sherborne) – metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się jak być z innymi – zarówno z dziećmi jak i dorosłymi – oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne.

Pedagogika zabawy – celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie, pantomimę.

Metoda Klanzy (Zofia Zaorska) – u podstaw tej metody leży wiara w możliwości rozwojowe każdego człowieka i tak, jak pedagogika zabawy, skupiona jest na rozwijaniu twórczej, aktywnej postawy i stworzeniu takiej atmosfery, aby rozwijać w dziecku jego najlepsze cechy. Mają w tym pomóc takie formy jak tańce dla grupy, zabawy z chustą, zabawy wykorzystujące ruch, gest, parateatralne.

Kinezjologia edukacyjna (Paul Dennison) – to metoda wspierająca naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, za pomocą ćwiczeń ruchowych opracowanych w taki sposób, aby zintegrować działanie ciała i umysłu. Ćwiczenia między innymi wspomagają rozwój małej i dużej motoryki, koordynację i orientację w schemacie własnego ciała, rozluźniają napięcie mięśni.

Elementy Metody Domana – metoda polega na organizowaniu z dziećmi krótkich sesji, podczas których w szybkim tempie, głośno odczytuje się słowa zapisane na tzw. kartach migawkach.


Wnętrza
Marzyciele
TropicieleNasz Adres

Stalowa Wola
ul.Siedlanowskiego 3
Telefon: +48 792 775 646
e-mail: info(at)ene-due-rabe.edu.pl

Konto bankowe:
PKO BP 78 1020 4939 0000 0202 0086 0882

NIP: 6891183429

Napisz do nas


Projekt i wykonanie BrandOxygen

TEN SERWIS UŻYWA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.