Beata Łapińska-Grabas

Pani Beatka jest nauczycielem oraz kierownikiem sekretariatu. W „Ene – Due – Rabe” pracuje od 4 lat piastując różne funkcje, można powiedzieć, że zna przedszkole jak własną kieszeń, ponadto [...]

Anna Wójcik

Pani Ania jest psychologiem, logopedą i terapeutą. Jest nauczycielem kontraktowym i pełni funkcję z-cy dyrektora ds. kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Jest absolwentką [...]

Marek Wójcik

Pan Marek jest właścicielem oraz dyrektorem przedszkola. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia na kierunku pedagogika specjalna oraz [...]