Edukacja- Terapia

Nasze przedszkole jest placówką dedykowaną dzieciom wymagającym większego wsparcia w rozwoju, które mają zdiagnozowany autyzm lub zespół aspergera.

Zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne są prowadzone w niewielkich 5-osobowych grupach, co daje możliwość indywidualnego dostosowania działań do potrzeb konkretnych dzieci.

chłopieczadowolona dziewczyna w przedszkolu

Wsparcia udzielają profesjonalni terapeuci, których celem jest poprawienie jakości życia dzieci i ich rodzin oraz zwiększenie ich szans na sukces w kolejnych etapach edukacyjnych.

W swojej pracy wyznajemy zasadę, że siłą skutecznej terapii jest holistyczne, wieloprofilowe oddziaływanie.

Nasz zespół specjalistów realizuje cele edukacyjne i terapeutyczne w sposób spójny oraz wypracowuje wspólny kierunek działań całego zespołu pracującego z dzieckiem.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2, 5 – 6 roku życia oraz dzieci posiadające decyzję o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego do 9 roku życia. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne.