Agnieszka Nowaknauczyciel 3 latków w grupie „Marzyciele”

Pani Agnieszka Nowak jest nauczycielem w grupie „Marzyciele”.

W „Ene-Due-Rabe” pracuje od 1 września 2018 r. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła również studia podyplomowe o specjalizacji Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe. Posiada również tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas studiów odbywała liczne praktyki w przedszkolach oraz na wyjazdach jako wychowawca podczas kolonii letnich i zimowych.

Pani Agnieszka uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach doskonalących zawód nauczyciela. Ukończyła kursy „Innowacyjny program Dar Zabawy w oparciu o nurt pedagogiki freblowskiej”, „Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla”, „Freblowskie sposoby na udane zajęcia”, „Kurs animatora tańca oraz zabaw dziecięcych”, „Terapia pedagogiczna z pomysłem”, „Metody muzykoterapii – zabawy muzyczno – terapeutyczne w edukacji przedszkolnej” i wiele innych.

Pani Agnieszka jest osobą dla której najważniejsze jest, aby dać dzieciom radość, poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jest ciepłą, zawsze uśmiechniętą i pomocną osobą. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Stara się rozwijać u dzieci potencjał twórczy, rozbudzać ciekawość świata oraz kształtować wrażliwość estetyczną. W pracy kieruje się m.in. sentencjami Janusza Korczaka “Dziecko chce być dobre… Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Prywatnie Pani Agnieszka jest szczęśliwą mamą – Kubusia. W wolnym czasie lubi aktywnie spędzać czas z rodziną, podróżować i czytać książki.

Agnieszka MilianJoanna Podsiadło