Anna WójcikZ-ca dyrektora ds. kształcenia specjalnego, psycholog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta ręki

Pani Ania jest psychologiem, logopedą i terapeutą. Jest nauczycielem kontraktowym i pełni funkcję z-cy dyrektora ds. kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na którym ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz na kierunku Nauki o Rodzinie. Ukończyła również podyplomowe studia z  logopedii  na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej w College Med W Kielcach, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz studia podyplomowe z edukacji elementarnej w Małopolskim Centrum Edukacji.

Pani Ania nieustannie się dokształca i doskonali. Ma ukończonych wiele kursów, szkoleń i warsztatów, które wzbogacają jej warsztat pracy, m.in. kurs z zakresu stosowania Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Szkolenie z umuzykalniania dzieci metodą Carla Orffa, Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych i kompetencji emocjonalnych”, szkolenie Picture exchange Communication System – Poziom 1, szkolenie z wprowadzania AAC, Kurs z Terapii Ręki, Logorytmiki oraz pakiet szkoleń z zakresu stosowania pedagogiki froeblowskiej „Innowacyjny program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”. Pani Ania ukończyła również szkolenie dla trenerów froeblowskich na poziomie sześcianu.

Pani Ania ma wieloletnie doświadczenie zawodowe mi.in. prowadziła Akademię Twórczego Rozwoju „Bystrzak”, w której zarządzała placówką i była jej trenerem; pracowała w jednym z lubelskich przedszkoli, w trakcie studiów odbywała praktyki m.in. w szkołach podstawowych (m.in. w klasie integracyjnej), w świetlicy socjoterapeutycznej, w szkole specjalnej, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli oraz  w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Stalowej Woli. Od 2000 roku działa w największej i najstarszej organizacji wychowawczej w  Polsce (Związku Harcerstwa Polskiego) jako instruktor – wychowawca w stopniu harcmistrza. W ramach pracy wychowawczej w ZHP prowadziła m.in. gromadę zuchową (jednostkę, w której działają dzieci z najmłodszej grupy metodycznej), a także pełniła funkcje trenerskie, wychowawcze i zarządzające w strukturach na poziomie powiatu. Wielokrotnie pełniła funkcję wychowawcy i opiekuna podczas wypoczynku dzieci i młodzieży posiadając uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

W pracy zawodowej dla pani Ani ważne jest ciągłe doskonalenie się i rozwój zawodowy. W pracy z dziećmi bliskie jest jej podejście Porozumienia Bez Przemocy (NVC), wspieranie potencjału dziecka i pozwolenie mu na rozwój we własnym tempie.

Jednym z głównych zainteresowań pani Ani są alternatywne nurty edukacji oraz nowoczesne strategie i techniki uczenia się.
Prywatnie pani Ania jest spełnioną mamą trójki dzieci. Kocha przyrodę, podróże, górskie wędrówki, poezję śpiewaną, dobrą kawę i czekoladę.

Kotek z logoBeata Łapinska Grabas