Ewelina Ruckanauczyciel 5-6 latków w grupie „Tropiciele”

Pani Ewelina jest nauczycielem w grupie Tropicieli.

W Ene – Due – Rabe pracuje od 01 września 2019 r. jako nauczyciel – terapeuta. Ukończyła studia magisterskie o specjalności Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Przygotowanie pedagogiczne oraz Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń między innymi: Praca w nurcie pedagogiki freblowskiej. Szkolenie „Wiosenno – letnie spotkanie z muzyką” – formy prowadzenia kreatywnych zajęć teatralno – tanecznych. Szkolenie z metod porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku. Szkolenie z zakresu technik wyciszających i relaksacyjnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła szkolenie z zakresu agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wielu innych. Pani Ewelina posiada bogate doświadczenie, które zdobywała będąc na praktykach studenckich. Wyjeżdżała z dziećmi na wycieczki, pełniła na wyjazdach rolę wychowawcy kolonii. Prowadziła dla dzieci zajęcia plastyczne i muzyczne w świetlicy środowiskowej. W ramach warsztatów naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, pracowała z dziećmi w Szpitalu Neuropsychologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. W ramach wolontariatu, dwa lata pracowała z dziewczynką z Zespołem Downa pomagając jej w odrabianiu lekcji, zabierając na wyjścia plenerowe, zastosowując podczas swojej pracy szerokie spektrum działań terapeutycznych, wspomagających uspołecznianie dziecka. Pani Ewelina pracowała również na Warsztacie Terapii Zajęciowej na stanowisku – instruktor terapii zajęciowej.

W pracy zawodowej Pani Ewelina kieruje się mottem „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”– Benjamin Franklin
,,Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinniśmy rezygnować z szukania tego co, znaleźć możemy. – Gottfied Wilhelm Leibniz. Ważne jest dla niej aby inspirować dzieci, wzmacniać ich mocne strony, zachęcać do działania, poznawania, doświadczania otaczającego świata. Podkreślać, że ważny jest szacunek dla drugiego człowieka, akceptacja jego słabych stron.

Jednym z głównych zainteresowań pani Eweliny jest rzeźbienie, tworzenie prac artystycznych, wykorzystywanych przy projektowaniu ogrodów i przestrzeni domowych. Pani Ewelina podczas swojej twórczej pracy lubi podjadać uwielbianą przez siebie czekoladę z orzechami, rodzynkami i bakaliami.

Najbliższe plany Pani Eweliny to pogłębienie współpracy z magazynem ,,Niezbędnik zdrowia” dla którego pisze artykuły w dziale pedagogika oraz terapia jak również doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez podjęcie studiów w dziedzinie własnych zainteresowań zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Prywatnie Pani Ewelina jest mamą dwójki dzieci, lubiącą wyzwania i rodzinne wycieczki w plenerze. Wieczorem lubi obejrzeć dobry thriller. Relaksuje się pielęgnując kwiaty nie tylko w przydomowym ogródku.

Jagoda SobiłoKotek z logo