Jagoda Sobiło – Kopytonauczyciel 5-6 latków w grupie „Tropiciele”

Pani Jagoda Sobiło jest nauczycielem w najstarszej grupie – „Tropiciele”.

W „Ene-Due-Rabe” pracuje od 1 września 2018 r. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła również studia podyplomowe o specjalizacji Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe. Podczas studiów aktywnie angażowała się w pracę studenckich kół naukowych. Dodatkowo organizowała zajęcia i opiekowała się dziećmi podczas obozów. Pani Jagoda uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach doskonalących zawód nauczyciela. Ukończyła kursy „Innowacyjny program Dar Zabawy w oparciu o nurt pedagogiki freblowskiej”, „Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla”, „Eksperymentowanie z dziećmi”, „Mądra i rozwojowa dyscyplina w przedszkolu”, „Relaksacja poprzez taniec i ruch w pracy z grupą”, „Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym”, „Zabawy muzyczno-terapeutyczne w edukacji, rozwoju i pracy z grupą – metoda muzykoterapii” i wiele innych. Na co dzień jest osobą wesołą, pełną pozytywnej energii, chętnie rozmawia z dziećmi, poznaje ich świat.

Pani Jagoda jest zawsze gotowa do wyzwań, które często stawiają dzieci. W pracy z dziećmi kieruje się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a celem nauczyciela jest odkrycie w nich tego, co najlepsze i to co je wyróżnia. Jest osobą konkretną, ma bardzo dobry kontakt z dziećmi.

Anna ZiobrowskaEwelina Rucka