Katarzyna Wachterapeuta, pedagog specjalny
Sylwia Światek