Marek Wójcikwłaściciel, dyrektor

Pan Marek jest właścicielem oraz dyrektorem przedszkola.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia na kierunku pedagogika specjalna oraz absolwentem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja. Ukończył również studia podyplomowe z doradztwa ds. kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W 2002 roku rozpoczął przygodę jako wychowawca w największej organizacji młodzieżowej w Polsce – Związku Harcerstwa Polskiego. Pełniąc służbę instruktorską był drużynowym drużyn harcerskich, jako członek kadry programowej współtworzył oraz uczestniczył w największych przedsięwzięciach programowych realizowanych przez ZHP w kraju. Kierował działaniami jednostek powiatowych pełniąc funkcję Komendanta Hufca. Działał w zespołach instruktorskich wspierających pracę Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.

Jednym z głównych zainteresowań pana Marka są alternatywne nurty w wychowaniu, zarządzanie zmianą w organizacji oraz efektywne metody pracy.

Prywatnie pan Marek jest mężem Anny oraz ojcem Stanisława, Franciszka oraz Jagody.

Agnieszka Milian