Joanna Podsiadłonauczyciel 4-5 latków w grupie „Odkrywcy”

Pani Asia jest nauczycielem kontraktowym w grupie „Marzyciele”.

W przedszkolu prywatnym „Ene- Due – Rabe” pracuje od 6 lat. Ukończyła studia magisterskie
z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychopedagogiki specjalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także studia podyplomowe „Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”.  Otrzymała Nagrodę w plebiscycie edukacyjnym „Nowiny” zajmując I miejsce – „Nauczyciel na Medal 2021” w powicie stalowowolskim. Podczas studiów odbywała liczne praktyki w przedszkolach. Brała również udział w konferencjach m.in. III Ogólnopolskiej Konferencji Freblowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także pracując w Szkole Podstawowej (w oddziale przedszkolnym) oraz
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia. Dodatkowo brała udział w kursach i szkoleniach m.in. „Wdrożenie innowacyjnego programu Dar Zabawy w oparciu o nurt pedagogiki freblowskiej”, „Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla”, „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przedszkolnej”, szkolenie doskonalące z zakresu metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, Festiwalu inspiracji „Polskie tańce w edukacji, zabawie i terapii ruchem”, kurs na wychowawcę kolonijnego.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla niej dostarczanie określonej ilości bodźców, które pobudzają zmysły do działania, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, zaufania i radości. Stara się rozwijać u dzieci potencjał twórczy, rozbudzać ciekawość świata oraz kształtować wrażliwość estetyczną. Pani Joanna jest osobą pogodną, ciepłą i pełną energii. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki, tańczyć, malować. Spędza czas na łonie natury, przejażdżkach rowerowych. Praca z dziećmi daje jej dużo optymizmu i satysfakcji.

W życiu kieruje się słowami: „szczęście to jedyna rzecz, która mnoży się, gdy się ją dzieli”.

Agnieszka MilianLiliana Łapińska